Join Viction at Vietnam Blockchain Week for "Lead to Limitless Future" Event Series! Win total prize of 2,000$ in C98

Join Viction at Vietnam Blockchain Week for "Lead to Limitless Future" Event Series! Win total prize of 2,000$ in C98

Eng version

Get ready to immerse yourself in the electrifying vibe of GMVN - Vietnam Blockchain Week! Viction is excited to present "Lead to Limitless Future," an action-packed event series offering a total prize pool of $2,000 in C98. This is your chance to connect with fellow Web3 enthusiasts and embrace Viction's groundbreaking vision for the future.

Event Details

⏰ Event period: June 3 - June 10, 2024 (UTC+7)

🎈 Total Rewards: $2,000 in C98

🔗 Event Link: here

How to Participate

Step 1: Access to Galxe

- Download the Galxe App: Available on both the App Store and Google Play (if you are on mobile version)

- Visit Galxe's homepage: https://galxe.com (if you are on PC/ laptop)

- Click Login -> Choose either Login with wallet or your Social account 

Step 2: Update your profile

- Select Login → Connect EVM wallet with Metamask or via social networks Twitter/ Discord/ Email

- Update your social networks and EVM wallet on Galxe

Step 3: Complete Missions on Galxe

Join Viction's event series at GMVN here, including 3 event missions:

Quest 1: “Unveil the Future Pieces”

Perform tasks such as sharing, retweeting, and participating in social minigames on Viction's Twitter/X.

Quest 2: “Shape the Future Pieces”

💡
To unlock Quest 2, you need at least 150 points by completing Quest 1.

- Check in with attendees wearing Viction merchs (Tshirt/ Cap, etc) at the event.

or Check-in at Thanh Le's panel discussion, a Council member of the Viction Foundation

- Post these photos on your social media with hashtag #LeadToLimitlessFuture #Viction

Quest 3: “The Future’s Masterpieces”

💡
To unlock Quest 3, you need at least 350 points by completing Quests 1 and 2.

Share your thoughts about Thanh Le's panel discussion on social media with the hashtags #LeadToLimitlessFuture #Viction. (Note: The recap should not be generic. Instead, it should cover important notes and insights from the panel discussion)

Check out Panel discussion information here

🗓️ 10:20 AM, June 07 (UTC+7)

📢 Panel: "The New Wave of Layer-1 Blockchain"

Join us and be part of shaping the limitless future with Viction!

Rewards

Join "Lead to Limitless Future" event series organized by Viction, featuring three exciting mini-events. The more quests you unveil, the better your chances to share in $2,000 worth of C98 rewards and win exclusive NFTs. Don't miss out!

Requirements to get prize

Reward

150-point holder

50 lucky winners will receive 10$ and each receive an exclusive NFT Frontier to celebrate this event 

350-point holder

Qualified winners will sharepool 700$ and each receive an exclusive NFT Visionary to celebrate this event 

550-point holder

Qualified winners will sharepool 800$ and each receive an exclusive NFT Visionary to celebrate this event 

**Special note: 

 • 350 points holder can join both 500$ raffle prize pool & 700$ sharepool 
 • 550 points holder can join all 500$ raffle prize pool, 700$ sharepool and 800$ sharepool

Terms and Conditions

- All users are welcome to participate in the event.

- Rewards will be distributed to your Viction wallet address that is connected to your Galxe profile.

- The winner announcement will be announced in 7 working days after event ends.

- Rewards will be distributed to winners within 14 working days after the winner announcement

- The C98 reward is in VRC25 standard.

- The reward of C98 is calculated based on the average closing price of C98 over over 3 June - 10 June, 2024

- Any changes to the participation information after the event has finished will not be eligible.

- Viction reserves the right to amend these terms and conditions without notice.

- All complaints will only be considered valid within 3 days after the winner announcement.

- Any cheat detected will automatically be handled without notice.

- Viction reserves the right not to accept a complaint if it is deemed that there is an obvious fraud.

- For any event concerns, please contact us on the Viction Discord for support.

- All final decisions belong to Viction.

💡
Explore all Viction activities at GMVN here

VN Version

Tổng quan sự kiện

Hoà chung với bầu không khí sôi nổi của GMVN - Tuần lễ Blockchain Việt Nam, Viction mang đến chuỗi sự kiện hấp dẫn “Lead to Limitless Future" với tổng giải thưởng 2,000$ C98, nhằm kết nối người dùng Web3 cũng như lan toả tinh thần và tầm nhìn của Viction tới cộng đồng.

Thông tin

⏰ Thời gian: 3/6/2024 - 10/6/2024, UTC+7

🎈 Tổng thưởng: 2,000$ in C98

✏️ Hình thức: Lucky draw & Sharepool

🔗 Tham gia tại đây

Hướng dẫn 

1.1 Truy cập vào Galxe

- Download App Galxe trên Appstore hoặc Google play (với người dùng mobile) 

- Truy cập vào website https://galxe.com/ (với người dùng PC/ Laptop)

- Chọn Login  → Kết nối ví EVM với Metamask hoặc qua mạng xã hội Twitter/ Discord/ Email

1.2 Thiết lập hồ sơ trên Galxe

- Chọn ảnh đại diện bên góc phải màn hình Settings → Social Link

- Chỉnh sửa Profile & kết nối mạng xã hội/ ví của bạn trên Galxe 

1.3 Tham gia nhiệm vụ trên Galxe

Tham gia chuỗi sự kiện của Viction tại GMVN tại đây.  

 • Sự kiện 1 “Unveil the Future Pieces"

Thực hiện các nhiệm vụ like, share/ rt và tham social minigame trên Twitter/ X của Viction

 • Sự kiện 2 “Shape the Future Pieces”
💡
Để mở khóa sự kiện 2, bạn cần ít nhất 150 điểm bằng cách hoàn thành sự kiện 1.

- Check in và tạo dáng ✌️✌️ với những bạn đang sử dụng merch Viction (áo, nón, sticker, etc) trong sự kiện 

hoặc tham gia checkin tại panel của Thanh Le - Council member of Viction Foundation 

- Post hình ảnh check in lên trang social của bạn với hashtag #LeadToLimitlessFuture #Viction

 • Sự kiện 3 “The Future’s Masterpieces”
💡
Để mở khóa sự kiện 3, bạn cần ít nhất 350 điểm bằng cách hoàn thành sự kiện 1 và sự kiện 2.

- Chia sẻ cảm nghĩ của bạn về panel discussion của Thanh Le - Viction Council Member kèm hashtag #LeadToLimitlessFuture #Viction

💡
Tham khảo thông tin buổi panel của Thanh Le - Viction Council member👇 

🗓️ Thời gian: 10:20 AM, June 07 (UTC+7)

📢 Chủ đề: "The New Wave of Layer-1 Blockchain"

Giải thưởng

Sự kiện “Lead to Limitless Future" được tổ chức bởi Viction, bao gồm 3 mini events. Người dùng thu thập càng nhiều điểm sẽ có cơ hội chia sẻ phần thưởng 2,000$ C98 và các NFTs đặc biệt

Điều kiện để nhận thưởng

Giải thưởng

Tổng điểm đạt 150

50 người chơi may mắn sẽ nhận được 10$ và nhận NFT Frontier

Tổng điểm đạt 350

Người thắng hợp lệ chia đều tổng thưởng 700$ và nhận NFT Visionary

Tổng điểm đạt 550

Người thắng hợp lệ chia đều tổng thưởng 800$ và nhận NFT Trailblazer

Lưu ý:

 • Người đạt 350 điểm có thể tham gia cả 2 giải thưởng raffle pool 500$ và sharepool 700$
 • Người đạt 550 điểm có thể tham gia cả 3 giải thưởng raffle pool 500$, sharepool 700$ và 800$

Điều khoản và Điều kiện 

 • Giải thưởng sẽ được Viction gửi đến địa chỉ ví EVM (mạng Viction) mà bạn sử dụng tham gia event trên Galxe  
 • Số lượng C98 người thắng giải được nhận sẽ được tính toán theo giá trung bình từ ngày 03/06/2024 - 10/06/2024
 • Kết quả sẽ được công bố trong vòng 7 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.
 • Phần thưởng sẽ được phân phối cho người chiến thắng trong vòng 14 ngày làm việc sau khi công bố kết quả.
 • Mọi thay đổi thông tin tham gia sau quá trình hoàn tất phân phối giải sẽ không được tính.
 • Mọi khiếu nại chỉ được tính là hợp lệ trong vòng 3 ngày sau khi các hạng mục đạt giải được công bố.
 • Mọi thông tin sự kiện mới nhất đều sẽ được tính và cập nhật tại bài viết này.
 • Bất kỳ hành vi gian lận nào ảnh hưởng đến kết quả cuộc thi nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý theo quyết định của Viction và không cần thông báo trước. Quyết định của Viction là quyết định cuối cùng. 
 • Mọi thắc mắc liên quan đến sự kiện, vui lòng truy cập vào Viction Discord để nhận được hỗ trợ.
 • Viction có quyền chỉnh sửa các thông tin liên quan đến cuộc thi mà không cần phải báo trước trên nguyên tắc đảm bảo tính công bằng và minh bạch.